สวัสดี คุณลูกค้า

สุดยอด 10 ตัวแปลงไฟ น่าใช้ เหมาะกับยุคไฮเทค อัพเดทล่าสุดปี 2567


เครื่องแปลงไฟ 220v มีการรับประกัน จากผู้ขาย ชุด แปลง ไฟ 12v เป็น 220v ตัวแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน อินเวอร์เตอร์ 12vเป็น 220v อินวอเตอร์ 12v 220 7000w
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: DC12V
แรงดันขาออก: AC220V ซ็อกเก็ตสากล 4 อินเทอร์เฟซUSBจอแสดงผลดิจิตอลขนาดสมาร์ทเบาและเข้ากันได้ไม่มีเสียงดังและไม่มีมลพิษการบํารุงรักษาใช้ในรถยนต์ทางทะเลพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลมสํานักงานแรงจูงใจงานฉุกเฉินงานนอกสถานที่ประสิทธิภาพสูงถึง 80 ความสามารถในการกระชากเกินเพื่อเริ่มโหลดยาก
ปัญหาการแสดงผลหน้าจอ: LO-หมายถึง การป้องกันการกดค้าง-แบตเตอรี่ไม่พอ OL-หมายถึงการป้องกันการบรรทุกเกิน-เกินกําลังที่กําหนด ประเภทเครื่องไฟฟ้า, ปั๊มใช้ไม่ได้) HI-หมายถึงการป้องกันแรงดันสูง-มีแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป SC-ระบุว่าการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร OH-แสดงถึงการป้องกันอุณหภูมิสูงสุด 1 อินเวอร์เตอร์ไซน์คืออะไร? อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ไม่มีปัญหามลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าและกระแสไฟขาออกจะเท่ากันหรือดีกว่าไฟฟ้าที่เราใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าทุกวัน อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ให้กระแสสลับคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพเอาต์พุตคลื่นไซน์ เทคโนโลยีความถี่สูง, น้ําหนักเบา, ขนาดเล็ก, เอาต์พุตเหมือนกับรูปคลื่นไฟหลัก สามารถขับเคลื่อนโหลดได้ทุกชนิด โทรทัศน์, จอภาพคริสตัลเหลว, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้โหลดอุปนัยอื่นๆ โดยไม่มีการรบกวน, เช่น เสียงรบกวน และ เสียงทีวี แต่เทคโนโลยีและราคาค่อนข้างสูง 2 คลื่นไซน์ในอุดมคติ-เสถียรโดยไม่มีความเสียหาย กระแสคลื่นไซน์เทียบได้กับกระแสไฟหลัก รูปคลื่นมีเสถียรภาพ และโดยทั่วไปไม่มีความเสียหายต่ออุปกรณ์ชาร์จ ปลอดภัยกว่าที่จะใช้ 3 พัดลมควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะแบบลูกคู่ ทั้งชุดใช้พัดลมควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะสําหรับการกระจายความร้อน ซึ่งควบคุมโดยอุณหภูมิ อินเวอร์เตอร์ไม่สร้างความร้อนและพัดลมไม่หมุน พลังสูงสุด หมายถึงกําลังสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าสามารถทนต่อในขณะที่สตาร์ทเครื่อง มักจะหมายถึงโหลดของประเภทมอเตอร์ และกําลังเริ่มต้นในทันทีจะเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟขนาดใหญ่ในระหว่างการสตาร์ท พลังที่แท้จริง หมายถึงกําลังไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะปกติ เช่น กําลังไฟฟ้าต่อเนื่องของอินเวอร์เตอร์ 300OW คือ 150OW เครื่องส่งเสียงเตือน และอุปกรณ์เตือนความจํา ไฟฟ้าและความปลอดภัยส่วนบุคคล คําอธิบายฟังก์ชัน เมื่อการป้องกันของอินเวอร์เตอร์ถูกกระตุ้น อินเวอร์เตอร์จะตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและโหลดในครั้งแรก และเข้าสู่โหมดการป้องกัน และแจ้งเตือนคุณผ่านเสียงเตือนผ่านอุปกรณ์ส่งเสียงบี๊บ 1 แรงดันแบตเตอรี่ต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟที่ระบุของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงที่แปลงไฟ DC ของแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟ AC 220V สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่รถยนต์คือ 12 V แบตเตอรี่รถบรรทุกคือ 24V, รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ 4 ก้อนคือ 48V และรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ 5 ก้อนคือ 60V
ตัวอย่างเช่น: สําหรับแบตเตอรี่รถยนต์ 12V จําเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์ 12V สําหรับการจับคู่ 2 การนําเครื่องใช้ไฟฟ้ากําลังสูงมา ความจุของแบตเตอรี่ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ ความจุแบตเตอรี่ที่ต้องการ AH ขึ้นอยู่กับจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องนํามา เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถบรรทุกได้มีกําลังเท่าใด แรงดันแบตเตอรี่ × ความจุของแบตเตอรี่ × 0 8
ตัวอย่าง: แบตเตอรี่รถยนต์ 12V ที่มีความจุ 80AH เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังสูงสุด=12×80×0.8=768W ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
จะเกิดอะไรขึ้นหากความจุของแบตเตอรี่น้อยหรือพลังงานเหลือน้อย: หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว อินเวอร์เตอร์จะแสดงไฟสีแดงหรือสัญญาณเตือน และไม่มีเอาต์พุต 220V
วิธีการตัดสินแรงดันไฟตก: รีสตาร์ทสวิตช์อินเวอร์เตอร์เพื่อดูว่าอินเวอร์เตอร์เริ่มทํางานตามปกติหรือไม่ หากเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตามปกติ ให้ชมจอแสดงผลดิจิตอลของแรงดันไฟฟ้าขาเข้าบนอินเวอร์เตอร์ทันที หากแรงดันไฟฟ้าขาเข้าลดลงอย่างรวดเร็วหรือต่ํามาก เช่น แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม 12V มากกว่า 13V หาก แรงดันไฟตกหลังจากเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หากลดลงต่ํากว่า 11V และเกิดสัญญาณเตือน แสดงว่าระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ําอยู่ในระหว่างทํางาน เนื่องจากความจุของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอหรือพลังงานแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ
วิธีแก้ไข: หากความจุของแบตเตอรี่มีน้อย คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ความจุสูงหรือใช้แบตเตอรี่หลายก้อน หรือเปลี่ยนด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ํา หากความจุของแบตเตอรี่เพียงพอแต่พลังงานไม่เพียงพอ จะต้องชาร์จให้เต็มหรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ํา

ตัวแปลงไฟ+สายครบชุด ใช้กับ ไฮแชร์ไฟฟ้า Combi

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 539.00 บาท
คะแนน :
ตัวแปลงไฟ+สายครบชุด ใช้กับ ไฮแชร์ไฟฟ้า Combi

ตัวแปลงไฟ สายครบชุด ใช้กับ ไฮแชร์ไฟฟ้า Combi เครื่องแปลงไฟญี่ปุ่น 220V แปลวเป็น 110V ไฟไทย ขนาด 50W จํานวน 1 เครื่อง สายไฟต่อ อีก 1 เส้น - สินค้าผลิตในประเทศไทย เชื่อถือได้ คุณภาพสูงได้มาตรฐาน

ตัวแปลงปลั๊กอเนกประสงค์ 2500w 10A 250V~ตัวแปลงซ็อกเก็ตแบบหมุน 180 ปลั๊กแปลงไฟ

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 39.00 บาท
คะแนน :
ตัวแปลงปลั๊กอเนกประสงค์ 2500w 10A 250V~ตัวแปลงซ็อกเก็ตแบบหมุน 180 ปลั๊กแปลงไฟ

‘ ตัวแปลงปลั๊กอเนกประสงค์ ‘ ตัวแปลงซ็อกเก็ตแบบหมุน 180 องศา ‘ ปลั๊กแปลงไฟ ‘ ใช้งานง่ายเหมาะกับการขยายตัวของซ็อกเก็ต ‘ 2500 w ‘ สะดวกกับการใช้งานง่าย พกพาสะดวก ** สินค้าพร้อมส่งในไทย **


หัวแปลงไฟบ้านเป็นไฟรถยนต์ Car Inverter แปลงไฟในรถ 12v เป็น 220V รุ่น 150W Car Inverter ตัวแปลงไฟรถ 12 โวลท์ V เป็นไฟบ้าน 220 โวลท์ V 150 วัตต์ W พร้อมช่อง USB 0.5 แอมป์ A 1 ช่อง ต่อใช้งานจากช่องจุดบุหรี่ ประหยัดพื้นที่ ขนาดกระทัดรัด ใช้งานได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟบ้านกําลังไม่เกิน 150 วัตต์ W เช่น ที่ชาร์จโน๊ตบุ๊ค, ที่ชาร์จสมาร์ทโฟน, ได้เป่าผมขนาดเล็ก, TV, พัดลม, กล้องดิจิตอล, กล้องวีดีโอ, เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม, เครื่องเล่นDVD, เครื่องเล่นเกมส์ ข้อมูลเฉพาะของ Car Inverter แปลงไฟในรถ 12v เป็น 220V รุ่น 150W แบรนด์ inverter SKU IN704OTAAYPTB8ANTH-76314846 Model CAR Inverter ตัวแปลงไฟในรถ ตัวแปลงไฟในรถยนต์ ตัวแปลงไฟรถ ตัวแปลงไฟรถยนต์ Car Inverter 12v เป็น 220V รุ่น 150W


inverter 12v to 220v ของแท้ inverter 12v to 220v รถยนต์ ตัวแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน ชุด แปลง ไฟ 12v เป็น 220v car inverter 12v to 220v
กําลังไฟ: 2000W
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC12V DC24V
แรงดันขาออก: AC220V
ขนาด: 130*70*33 มม เอาต์พุต 3.1A
USB: 3USB ประเภท
C: 1 ประเภท C ตัวแปลง DC เป็น
AC: 3 USB3.1A เหมาะสําหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ 6 เครื่อง ในขณะเดียวกันก็เหมาะสําหรับการชาร์จสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์ GPS ทีวี เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตั้งแคมป์และอุปกรณ์สํานักงานเคลื่อนที่
การป้องกันหลายอย่าง: โอเวอร์โหลด, อุณหภูมิเกิน, สัญญาณเตือนแรงดันต่ํา, การปิดระบบแรงดันต่ํา, แรงดันสูง ปิดแรงดันแบตเตอรี่ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป 1 วินาท WS อินวอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟฟ้า สากล 12~243000w ปลอดภัยและเสถียร หน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะ(อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ รถอินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟรถ ตัวแปลงไฟในรถ ตัวแปลงไฟแบต ตัวแปลงไฟ

หม้อแปลงไฟ 110V 50W Spectrum หม้อแปลง 220V เป็น 110V เครื่องแปลงไฟ 220V ออก110V ตัวแปลงไฟ110V 50W จํานวน 1 ตัว

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 220.00 บาท
คะแนน :
หม้อแปลงไฟ 110V 50W Spectrum หม้อแปลง 220V เป็น 110V เครื่องแปลงไฟ 220V ออก110V ตัวแปลงไฟ110V 50W จํานวน 1 ตัว

หม้อแปลงไฟ 110V 50W Spectrum หม้อแปลง 220V เป็น 110V เครื่องแปลงไฟ 220V ออก 110V ตัวแปลงไฟ 110V 50W จํานวน 1 ตัว หม้อแปลงไฟ 110V 50W Spectrum หม้อแปลงไฟ จาก 220V เป็น 110V ขนาด 50 วัตต์ สินค้าผลิตในประเทศไทย คุณภาพเชื่อถือได้ เหมาะสําหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างประเทศ (ใช้ไฟ 110V) มาใช้ในไทย (ใช้ไฟ 220V) หมายเหตุ ห้ามใช้เกิน 50W จะทําให้หม้อแปลงไหม้ ***ไม่สามารถเคลมได้ครับ*** Spectrum(สเปคตรัม)


หม้อแปลง แบตเตอรี่ แปลง ไฟ 220 ชุด แปลง ไฟ 12v เป็น 220v 220v to 120v converter ตัวแปลงไฟรถเป็นไฟบ้าน ตัวแปลงไฟ 12 เป็น 220 8 ฟังก์ชั่นการป้องกันความปลอดภัย ป้องกันการกลับขั้ว การป้องกันแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ํา Protection การป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูง การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันอุณหภูมิเกิน ป้องกันการโอเวอร์โหลด ฟิวส์ภายใน คุณสมบัติ 1
พลังงานสูงพอ: 200Wพลังงานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้อุปกรณ์ของคุณ 2
การรักษาความปลอดภัยเพียงพอ: สร้างขึ้นในชิปป้องกันอัจฉริยะ 8 ชนิดของมาตรการป้องกัน 3
เหมาะสําหรับความหลากหลายของรุ่น: รถยนต์, รถบรรทุก,
รถออฟโรดสามารถนํามาใช้คําอธิบาย: 1 พลังงานสูงพอมันปลอดภัยมากและอินเตอร์เฟซที่อุดมไปด้วย 2
สามารถใช้รถยนต์รถบรรทุกรถออฟโรดได้ข้อมูลจําเพาะ:
วัสดุ: พลาสติก,
โลหะขนาด: 140mm 80mm 40mm

ปลั๊กแปลงไฟ อะแดปเตอร์แปลงไฟ ตัวแปลงไฟในรถ 220V AC เป็น 12V อะแดปเตอร์แปลงไฟรถยนต์ อะแดปเตอร์รถยนต์ ตัวแปลงไฟรถยนต์

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 48.00 บาท
คะแนน :
ปลั๊กแปลงไฟ อะแดปเตอร์แปลงไฟ ตัวแปลงไฟในรถ 220V AC เป็น 12V อะแดปเตอร์แปลงไฟรถยนต์ อะแดปเตอร์รถยนต์ ตัวแปลงไฟรถยนต์

- อะแดปเตอร์สําหรับแปลงไฟบ้าน 220V AC ให้เป็น 12V 0.5A DC สําหรับใช้งานกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ - เป็นตัวแปลงสําหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เสียบกับรถยนต์ให้สามารถนํามาเสียบใช้ในบ้านที่กินกําลังไฟต่ําเท่านั้น *ห้ามใช้เกินกําลัง* เช่น เครื่องเล่น MP3, GPS, ชาร์จมือถือ หรือที่ชาร์จไฟในรถยนต์ เป็นต้น - ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวกและใช้งานง่าย - ช่วยให้สามารถใช้งานที่จุดบุหรี่ได้หลากหลายมากขึ้น ไม่จํากัดแค่เพียงในรถยนต์เท่านั้น - เหมาะสําหรับใช้งานในทริปท่องเที่ยวหรือเดินทางต่างๆ -
ขนาด : 7.5 x 5 x 3 ซม. ***ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถ ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทใช้กําลังไฟสูงจําพวกมอเตอร์ เช่น เครื่องดูดฝุ่น , พัดลม ' เครื่องสูบลม เป็นต้น ที่ใช้ไฟเกิน 0.5a

อัพเดท รายละเอียดแบรนด์ โปรโมชั่น ส่วนลด ในร้านค้าออนไลน์ ได้ก่อนใคร กับร้านค้าแนะนำของเราเท่านั้น หากไม่อยากพลาดโปรดีๆ รีบเลย ช้อปก่อนใคร คอลเลคชั่นใหม่ทุกแบรนด์ พร้อมโปรสุดปัง ให้คุณช้อปสุดฟิน
ราคาพิเศษมาแนะนำลูกค้าที่น่ารัก ราคาที่ไม่แพง เราขอแนะนำ ตัวแปลงไฟ  สินค้าทางอินเตอร์เน็ต  จากร้านค้า Online ที่ถู๊กถูกและเยี่ยมที่สุดในไทย สั่ง ตัวแปลงไฟ  ไป ถูกจนไม่น่าเชื่อ สินค้าใส่ซองกันกระแทกมาตอนจัดส่งให้ด้วย ส่งเร็วทันใจ คุณภาพเยี่ยมพอดีเห็น ลดราคาลงมาอีก เลยจัดไป ได้รับสินค้าเรียบร้อย จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพเยี่ยม ได้รับสินค้าแล้วดีใจมาก ตรงตามต้องการในรุป ไม่มีความเสียหายไดๆจากการขนส่ง

     
คุณรู้หรือไม่ ? นอกจากตัวแปลงไฟ มีเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ สี ขนาด ราคา วัสดุที่ใช้และน้ำหนักซึ่งปั จจัยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะ ซึ่งมีทั้ง ตัวแปลงไฟ และการใช้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา ตัวแปลงไฟ วันนี้ทางเราได้จัด แนะนำ ตัวแปลงไฟยี่ห้อดีต่อใจมาให้คุณแล้ว!