สวัสดี คุณลูกค้า

รีวิว 10 อันดับ น้ำยาดับกลิ่นส้วม ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คลิกเลย!! อัพเดทล่าสุดปี 2567


ประโยชน์ของหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM หัวเชื้ออีเอ็มจะช่วยเร่งการย่อยสลายฟางข้าวในนา ก่อให้เกิดสารอาหารในดิน ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าวช่วงทําการไถ ใช้อีเอ็มผสมน้ําฉีดพ่นทางใบและราดลงดิน บ่อเลี้ยงสัตว์น้ํานําอีเอ็มไปหมัก 5-7 วันเพื่อเพิ่มจํานวนราดให้ทั่วบ่อทุก 15-30 วัน กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์ ฉีดพ่นในคอกปศุสัตว์ เพื่อกําจักลิ่นเน่าเหม็น เช่น คอกไก่ สุกรและวัว ใช้กําจักลิ่นในครัวเรือน ซิงค์ล้างจาน ห้องน้ํา ท่อระบายน้ํา บ่อบําบัดน้ําเสีย


หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว จุลินทรีย์ย่อยสลายใบไม้ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง em ball บําบัดน้ําเสีย


ประโยชน์ของหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM หัวเชื้ออีเอ็มจะช่วยเร่งการย่อยสลายฟางข้าวในนา ก่อให้เกิดสารอาหารในดิน ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าวช่วงทําการไถ ใช้อีเอ็มผสมน้ําฉีดพ่นทางใบและราดลงดิน บ่อเลี้ยงสัตว์น้ํานําอีเอ็มไปหมัก 5-7 วันเพื่อเพิ่มจํานวนราดให้ทั่วบ่อทุก 15-30 วัน กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์ ฉีดพ่นในคอกปศุสัตว์ เพื่อกําจักลิ่นเน่าเหม็น เช่น คอกไก่ สุกรและวัว ใช้กําจักลิ่นในครัวเรือน ซิงค์ล้างจาน ห้องน้ํา ท่อระบายน้ํา บ่อบําบัดน้ําเสีย

น้ํายาดับกลิ่นและละลายไขมันชีวภาพ MissCleanPro 3.8 ลิตร

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 420.00 บาท
คะแนน :
น้ํายาดับกลิ่นและละลายไขมันชีวภาพ MissCleanPro 3.8 ลิตร

เพื่อเฉลิมฉลองกับชุดเซ็ตน้ํายา New Generaation แต่ประสิทธิภาพยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคย ทางร้านจึงจัดโปรโมชั่นแบบโหดจนร้องขอชีวิต น้ํายาดับกลิ่นและละลายไขมันผลิตจากส่วนผสมหลักน้ําหมักผลไม้เข้มข้ม 100% จากธรรมชาติ ใช้สําหรับกําจัดกลิ่นเหม็นตกค้างในท่อ โถปัสสาวะและโถสุขภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ข่วยขจัดไขมันในท่อ ทําให้ท่อไม่อุดตัน ช่วยให้ไม่มีกลิ่นเหม็นไหลย้อนกลับขึ้นมารบกวน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คู่กับน้ํายาล้างห้องน้ําชีวภาพ MissCleanPro เพื่อทําความสะอาดห้องน้ําที่มีคราบมากเป็นพิเศษได้อีกด้วย ประโยชน์ -ละลายไขมันในถัง Grease Trap บ่อเก็บไขมัน ท่อ ซิงค์ล้างจาน -ทําความสะอาดในฟาร์ม กําจัดกลิ่นเหม็นได้ดี ตามระบบทางธรรมชาติ กลิ่นจะหายไป -ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง -ใช้ทําความสะอาดในห้องเก็บขยะ ตลาดสด ครัว ห้องน้ําและสุขภัณฑ์ คอกสัตว์เลี้ยง วิธีใช้ -ดับกลิ่นเหม็น ละลายไขมัน ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนต่อน้ํา 10 ส่วน เทราดปล่อยทิ้งไว้ หรือใช้ดดยไม่ต้องเจือจาง -เช็ดกระจกและอุปกรณ์ สเตนเลส ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนต่อน้ํา 10 ส่วน -ฉีดพ่นบนกระจกหรือพื้นผิวที่ต้องการทําความสะอาด ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก -ถูพื้น ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนต่อน้ํา 5-10 ส่วน นําม๊อบจุ่มบิดหมาดๆ ใช้ถูพื้นแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่ต้องเช็ดน้ําตาม ***ลูกค้าที่สั่งสินค้าเป็นแกลลอน 3.8 ลิตร มากกว่า 3 แกลลอน รบกวนแยกสั่งเป็นสองออเดอร์ครับ ขอบคุณครับ*** ปริมาณสุทธิ ขนาด 3.8 ลิตร #ShopeeTH #เครื่องใช้ในบ้าน #น้ํายาทําความสะอาด #ปลอดภัย #น้ํายาขจัดคราบ


อีเอ็ม หัว เชื้อ 20 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์em จุลินทรีย์ย่อยปุ๋ย หัวเชื้อ em 1 ลิตร หัวเชื้อปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์จากธรรมชาติ หมักธรรมชาติ 100 การหมักที่สมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี พร้อมใช้ สูตรขยายได้ 20 ลิตร น้ําหมักชีวภาพ EM หัวเชื้อจุลินทรีย์ พลังงานสูง พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms ประโยชน์ EM ปรับสภาพหน้าดิน, ย่อยสลาย อินทรียวัตถุ บําบัดน้ําทิ้งในการเกษตร และประมง ดับกลิ่นในห้องน้ํา, กลิ่นท่อน้ํา, กลิ่นส้วม บํารุงพืชให้แข็งแรง ลดการเกิดแมลง บําบัดน้ําเสีย ป้องกันการเกิดน้ําเสีย เพิ่มผลผลิต เพิ่มการแตกยอด รากและดอกผล ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ํา ย่อยสลายซากพืชและสัตว์ ใช้ผสมปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ําสูตรต่างๆ วิธีใช้ 1
การใช้กับพืชผัก: ทางดิน-ทางใบ EM 1 ช้อนโต๊ะ น้ํา 10 ลิตร 3-7 วันต่อครั้ง ช่วงเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็น 2
การใช้กับสัตว์บก: อีเอ็ม
1 ลิตร: น้ํา 5,000 ลิตร หรือ น้ํา 10 ลิตร หัวเชื้อ 2 ซีซี ให้สัตว์กินควรเปลี่ยนทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคสัตว์ อีเอ็ม 1
ลิตร: น้ํา 500 ลิตร หรือ น้ํา 20 ลิตร หัวเชื้อ 40-50 ซีซี ล้างคอกสัตว์ กําจัดกลิ่นเหม็น ใช้อาบน้ําสัตว์ ลดการเกิดเห็บหมัด ฆ่าเชื้อโรค แผลแห้งไว 3
การใช้กับสัตว์น้ํา: EM 1 ลิตร ต่อ น้ําบ่อ 10,000 ลิตร ทุกสัปดาห์ ปรับสภาพน้ํา บําบัดน้ํา ให้เหมาะสม ลดการเกิดโรค 4
การบําบัดน้ํา: EM 1 ลิตร ต่อ น้ําบ่อ 10,000 ลิตร ทุกสัปดาห์ วิธีคํานวนปริมาตรน้ํา กว้างxยาวxสูง หน่วยเป็นเมตร x100 หน่วยเป็นเซ็นติเมตร x1000 จะได้ จํานวนลิตร เช่น น้ําบ่อ กว้าง 3 เมตร xสูง 1.5 เมตรxยาว 5 เมตร x1002, 250 ลิตร x 1,000 และ ด้วย 10,000225 ซีซี น้ําบ่อนี้ ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ 225 ซีซี 5
กลิ่นเหม็นกองขยะและท่อ: อีเอ็ม ต่อ น้ํา 500 ลิตร 6
ย่อยสลายเศษอาหารและใบไม้: EM 1 ลิตร ต่อ น้ํา 500 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร, โรยปุ๋ยคอก หรือไม่โรยก็ได้ 7 เช็ดถูบ้าน,
เช็ดกระจก: EM 5-10 ซีซี ต่อ น้ํา 10 ลิตร 8
ดับกลิ่นตัวสัตว์ลดเห็บหมัด: อีเอ็ม 5-10 ซีซี ต่อ น้ํา 5 ลิตร เช็ด หรือผสมน้ําอาบ อัตราส่วนสามารถเพิ่มได้ 9 ดับกลิ่นท่อน้ํา, อ่างล้างจาน
กลิ่นชักโครก: EM 20-30 ซีซี เทลงท่อ 1-2 วันกลิ่นจะค่อยๆหายไป หากยังมีกลิ่นควรเทซ้ําอีกครั้ง และควรใช้เป็นประจําทุกๆ 7-15 วัน เพื่อลดการอุดตัน ประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดี กลุ่มสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ บาซิลลัส(Bacillus กรดแลคติก(Laetic Acid Bacter ยีส(Yeasts ตรึงไนโตรเจน(Nitrogen Fixing Bacteria) สังเคราะห์แสงผลิตออกซเจน(Oxigenic Photosynthetic Bacteria Gamma Oryzanol วิตามินอี กลุ่ม Tocotreienol, Tocopherol และกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า 9-6- 3 การเก็บรักษาอีเอ็ม ปิดฝาให้สนิท หลังการใช้ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดด ห้ามเก็บในตู้เย็น เก็บได้นาน 3 ปี สามารถใช้ร่วม กับปุ๋ยอินทรีย์, น้ําหมักชีวภาพผลไม้, น้ําหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมนพืช, อาหารเสริมต้นไม้, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, จุลินทรีย์ชนิดอื่น ได้ EM อีเอ็ม จุลินทรีย์ หัวเชื้ออีเอ็ม หัวเชื้อจุลินทรีย์ ดับกลิ่นชักโครก ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่น บําบัดน้ํา ดับกลิ่นห้องน้ํา ดับกลิ่นท่อ EMBALL อีเอ็มบอล ส้วมเต็ม จุลินทรีย์ส้วม น้ําหมักชีวภาพ บําบัดน้ําเสีย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย ปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์บ่อปลา ดับกลิ่นท่อน้ํา จุลินทรีย์ส้วมบ่อบําบัด น้ําหมักชีวภาพผลไม้ ดับกลิ่นตัวสัตว์ บ่อบําบัด บ่อบําบัดน้ําเสีย ปุ๋ยชีวภาพน้ํา น้ําหมัก จุลินทรีย์บ่อบําบัด ปุ๋ยน้ําชีวภาพ จุลินทรีย์น้ําใส ย่อยสลาย น้ําEM จุลินทรีย์จากธรรมชาติ หมักธรรมชาติ 100 การหมักที่สมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี พร้อมใช้ สูตรขยายได้ 20 ลิตร น้ําหมักชีวภาพ EM หัวเชื้อจุลินทรีย์ พลังงานสูง พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms ประโยชน์ EM ปรับสภาพหน้าดิน, ย่อยสลาย อินทรียวัตถุ บําบัดน้ําทิ้งในการเกษตร และประมง ดับกลิ่นในห้องน้ํา, กลิ่นท่อน้ํา, กลิ่นส้วม บํารุงพืชให้แข็งแรง ลดการเกิดแมลง บําบัดน้ําเสีย ป้องกันการเกิดน้ําเสีย เพิ่มผลผลิต เพิ่มการแตกยอด รากและดอกผล ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ํา ย่อยสลายซากพืชและสัตว์ ใช้ผสมปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ําสูตรต่างๆ วิธีใช้ 1
การใช้กับพืชผัก: ทางดิน-ทางใบ EM 1 ช้อนโต๊ะ น้ํา 10 ลิตร 3-7 วันต่อครั้ง ช่วงเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็น 2
การใช้กับสัตว์บก: อีเอ็ม
1 ลิตร: น้ํา 5,000 ลิตร หรือ น้ํา 10 ลิตร หัวเชื้อ 2 ซีซี ให้สัตว์กินควรเปลี่ยนทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคสัตว์ อีเอ็ม 1
ลิตร: น้ํา 500 ลิตร หรือ น้ํา 20 ลิตร หัวเชื้อ 40-50 ซีซี ล้างคอกสัตว์ กําจัดกลิ่นเหม็น ใช้อาบน้ําสัตว์ ลดการเกิดเห็บหมัด ฆ่าเชื้อโรค แผลแห้งไว 3
การใช้กับสัตว์น้ํา: EM 1 ลิตร ต่อ น้ําบ่อ 10,000 ลิตร ทุกสัปดาห์ ปรับสภาพน้ํา บําบัดน้ํา ให้เหมาะสม ลดการเกิดโรค 4
การบําบัดน้ํา: EM 1 ลิตร ต่อ น้ําบ่อ 10,000 ลิตร ทุกสัปดาห์ วิธีคํานวนปริมาตรน้ํา กว้างxยาวxสูง หน่วยเป็นเมตร x100 หน่วยเป็นเซ็นติเมตร x1000 จะได้ จํานวนลิตร เช่น น้ําบ่อ กว้าง 3 เมตร xสูง 1.5 เมตรxยาว 5 เมตร x1002, 250 ลิตร x 1,000 และ ด้วย 10,000225 ซีซี น้ําบ่อนี้ ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ 225 ซีซี 5
กลิ่นเหม็นกองขยะและท่อ: อีเอ็ม ต่อ น้ํา 500 ลิตร 6
ย่อยสลายเศษอาหารและใบไม้: EM 1 ลิตร ต่อ น้ํา 500 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร, โรยปุ๋ยคอก หรือไม่โรยก็ได้ 7 เช็ดถูบ้าน,
เช็ดกระจก: EM 5-10 ซีซี ต่อ น้ํา 10 ลิตร 8
ดับกลิ่นตัวสัตว์ลดเห็บหมัด: อีเอ็ม 5-10 ซีซี ต่อ น้ํา 5 ลิตร เช็ด หรือผสมน้ําอาบ อัตราส่วนสามารถเพิ่มได้ 9 ดับกลิ่นท่อน้ํา, อ่างล้างจาน
กลิ่นชักโครก: EM 20-30 ซีซี เทลงท่อ 1-2 วันกลิ่นจะค่อยๆหายไป หากยังมีกลิ่นควรเทซ้ําอีกครั้ง และควรใช้เป็นประจําทุกๆ 7-15 วัน เพื่อลดการอุดตัน ประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดี กลุ่มสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ บาซิลลัส(Bacillus กรดแลคติก(Laetic Acid Bacter ยีส(Yeasts


em จุลินทรีย์ ใส่ บ่อ
บําบัด: แท็บบําบัดเพื่อดูดซับกลิ่นบําบัดน้ําเสียเป็นศูนย์ที่รับผิดชอบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของเรา em ball
บําบัดน้ําเสีย: แท็บบําบัดเพื่อดูดซับกลิ่นบําบัดน้ําเสียเป็นศูนย์
หัวเชื้อจุลินทรีย์: ไม่จําเป็นต้องเติมสารเคมีหรือสารเติมแต่งที่เป็นอันตรายปรับปรุงความรับผิดชอบของระบบบําบัดน้ําเสียของคุณ
จุลินทรีย์ดับกลิ่น: ไม่จําเป็นต้องเติมสารเคมีหรือสารเติมแต่งที่เป็นอันตรายปรับปรุงความรับผิดชอบของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
จุลินทรีย์ย่อยสลาย: ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเหมาะสําหรับนักกีฬาและนักชิม

น้ํายาดับกลิ่นชักโครก 350ml ดับกลิ่นชักโคก น้ํายาดับกส้วม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 79.00 บาท
คะแนน :
น้ํายาดับกลิ่นชักโครก 350ml ดับกลิ่นชักโคก น้ํายาดับกส้วม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%

น้ํายาดับกลิ่นชักโครก 350ml น้ํายาชักโครก ลูกหอมชักโครก ดับกลิ่นชักโคก น้ํายาดับกส้วม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% กระปุกใหญ่ ใช้ได้นาน 3 เดือน ปล่อยอัตโนมัตน้ําสีฟ้า น้ํายาใส่ชักโคก ก้อนดับกลิ่นชักโครก ล้างห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอ 2000 ครั้ง ช่วยขจัดคราบอ่อนในชักโครก ลดกลิ่นเหม็น กําจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียในชักโครก ตัวน้ํายา ให้น้ําสีฟ้า พร้อมให้กลิ่นหอมทุกครั้งที่กดน้ําในชักโครก สะอาด สะดวกต่อการใช้งาน เพียงนําไปวางไว้ถังพักน้ําชักโครก ขวดนึงใช้ได้นาน ครึ่งปีครับรายละเอียด *ถ้าสินค้าใช้ประมาณ 20 วันแล้วเจอปัญหาว่าน้ําสีซีด ก้อาจเป็นเพราะน้ําซึมเข้าไปในขวดมากทําให้แรงดันมากเกิน แนะนําลูกค้าเจาะรูใต้ขวดเพื่อระบายแรงดันนะคะ เดี๋ยวสีน้ําก็จะกลับมาเป็นสีน้ําเงินอีกทีค่ะ

ผงลดกลิ่นส้วม Fusionจุลินทรีย์ ถุง250กรัม ใส่บ่อเกรอะ ถังแซก

ส่งจาก : Lazada Thailand จัดส่งฟรี
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 190.00 บาท
คะแนน :
ผงลดกลิ่นส้วม Fusionจุลินทรีย์ ถุง250กรัม ใส่บ่อเกรอะ ถังแซก

Fusion septic tank treatment อ่าง 2 กนิ้วใช้ 1 ช้คนชา น้ํายาล้างท่อตัน ขวด ผงกําจัดแก้ส้วมอืด geo plus ส้วมเต็ม สูตร 2 in 1 ใส่ชักโครกลดกลิ่นเหม็น ใส่ถังดักลดไชมัน เทผง 2 ช้อนโต๊ะ ใส่ส้วม ทุก 5 วัน ใช้กับส้วมนั่งยอง ชักโครก ห้องนํ้าสาธารณะ ลดกลิ่นเหม็นท่อนํ้าทึ้งในบ้าน กินไขมันในท่อระบายนํ้า ลดกลิ่นก๊าซไข่เน่า ลดภาระสูบส้วมทุกเดือน ไร้สารเคมี จับด้วยมือได้ ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เปิดถุงแล้ว เก็บผงได้นานครึ่งปี

น้ํายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 3M กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 3.8 ลิตร - น้ํายาดับกลิ่น

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 450.00 บาท
คะแนน :
น้ํายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 3M กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 3.8 ลิตร - น้ํายาดับกลิ่น

ใช้ดับกลิ่นบริเวณห้องทั่วไป และฆ่าเชื้อโรคบริเวณฝาผนัง พื้น และเครื่องสุขภัณฑ์ มีสาร Benzalkonium Chloride ทีความเข้มข้น 0.05% สามารถใช้กําจัดเชื้อไวรัสก่อโรคได้ *ผลการวิจัยจาก European Centre for Disease Prevention and Control เรื่องการยับยั้งเชื้อ Covid-19 ** หากพื้นผิวมีคราบสกปรก ควรทําความพื้นผิวก่อน แล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้ว สเปรย์ลงพื้นผิวแล้วเช็ดให้ทั่วทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า วิธีใช้ *เป็นวิธีผสมเบื้องต้นเท่านั้น สามารถปรับปริมาตรน้ํายาและน้ําได้ตามความเหมาะสม ตามอัตราส่วน
(น้ํายา : น้ํา) ที่แนะนํา 1 เพื่อสร้างความหอมสดชื่นประทับใจ อัตราส่วน
1:5 - ผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้ํา 5 ส่วน (เช่น น้ํายา 100 มล ผสมน้ํา 500 มล.) แล้วสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น 2 สําหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อัตราส่วน
1:5 - ผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วนต่อน้ํา 5 ส่วน (เช่น น้ํายา 100 มล ผสมน้ํา 500 มล.) ใช้เช็ดถูพื้นอาคาร ฝาผนัง ห้องน้ํา และเครื่องสุขภัณฑ์ หลังทําความสะอาด ทิ้งไว้ 10 นาที 3 ผสมเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส อัตราส่วน
1:25 - ผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ํา 25 ส่วน (เช่น น้ํายา 20 มล ผสมน้ํา 500 มล.) สเปรย์ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที 3M

ค้นหาสินค้าคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ และร้านค้าแนะนำอีกมากมาย แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ช้อปสิ่งที่ชอบ เพิ่มสิ่งที่ใช่ให้ชีวิต ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน มาเพิ่มสิ่งที่ชอบได้อย่างไร้ขีดจำกัด
วันนี้ถ้าหากท่านสนใจ ราคาที่ไม่แพง เราอยากนำเสนอ น้ำยาดับกลิ่นส้วม  สินค้าทางอินเตอร์เน็ต  ราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา สั่ง น้ำยาดับกลิ่นส้วม  ไป ราคาถุกจริงๆ สินค้าใส่ซองกันกระแทกมาตอนจัดส่งให้ด้วย ส่งเร็วทันใจ คุณภาพเยี่ยมพอดีเห็น ราคาน่าจะลดลง ซื้อเลย สินค้าไม่เสียหาย มีคุณภาพ ส่งไว คุณภาพเกินราคา ได้ลองแล้วนับว่าดีเลยทีเดียว ไม่พบปัยหาเลยกับทางร้านค้า

     คุณรู้หรือไม่? ว่าปัจจุบันนี้"น้ำยาดับกลิ่นส้วม"นั้นโดยมีทั้ง น้ำยาดับกลิ่นส้วม แล้วแบบนี้คุณจะทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละรุ่นหรือประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร? หรือน้ำยาดับกลิ่นส้วม ยี่ห้อไหนดี? ราคาแพงไหม? ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาน้ำยาดับกลิ่นส้วมดีๆสักรุ่น วันนี้เราได้จัดอันดับ แนะนำ น้ำยาดับกลิ่นส้วมคุณภาพดีมาให้คุณได้เลือกกันแล้วดังนี้