สวัสดี คุณลูกค้า

10 อันดับ ปลูกต้นไผ่ รุ่นไหนที่คนใช้เยอะที่สุด อัพเดทล่าสุดปี 2567

ต้นไผ่รวกหวานภูกระดึง ทานดิบได้ แตกกิ่งพร้อมปลูก

ส่งจาก : Lazada Thailand จัดส่งฟรี
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 89.00 บาท
คะแนน :
ต้นไผ่รวกหวานภูกระดึง ทานดิบได้ แตกกิ่งพร้อมปลูก

ต้นไผ่เลี้ยงทํารั้ว ไผ่รวกหวานภูกระดึง ต้นไผ่หวาน 3 ฤดู ต้นไผ่ด้ามขวาน ต้นไผ่รวกเล็ก

ต้นไผ่เลี้ยงหวาน ต้นไผ่เลี้ยง 3 ฤดู ออกหน่อตลอดปี ต้นพร้อมปลูก

ส่งจาก : Lazada Thailand จัดส่งฟรี
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 80.00 บาท
คะแนน :
ต้นไผ่เลี้ยงหวาน ต้นไผ่เลี้ยง 3 ฤดู ออกหน่อตลอดปี ต้นพร้อมปลูก

ต้นไผ่เลี้ยงทํารั้ว ไผ่ หวาน สาม ฤดู ไผ่บงหวานเบอร์ 3 ไผ่ เลี้ยง หวาน ต้นไผ่ด้ามขวาน

รั้วเตี้ยไม้ไผ่ รั้วไม้ไผ่ร้อยเชือก แช่น้ํายากันมอดอย่างดี รั้วไม้ไผ่สไตล์ญี่ปุ่น แข็งแรง

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 495.00 บาท
คะแนน :
รั้วเตี้ยไม้ไผ่ รั้วไม้ไผ่ร้อยเชือก แช่น้ํายากันมอดอย่างดี รั้วไม้ไผ่สไตล์ญี่ปุ่น แข็งแรง

รั้วเตี้ยไม้ไผ่แช่น้ํายากันมอดร้อยเชือก ใช้สําหรับตกแต่งสวน ขนาดสินค้าที่มีให้เลือก ขนาดสูง 15 ซม ยาว 2 ม = 495 บาท ขนาดสูง 15 ซม ยาว 3 ม = 720 บาท ขนาดสูง 30 ซม ยาว 2 ม = 720 บาท ขนาดสูง 30 ซม ยาว 3 ม = 1045 บาท ขนาดสูง 40 ซม ยาว 2 ม = 940 บาท ขนาดสูง 40 ซม ยาว 3 ม = 1,375 บาท ขนาดสูง 50 ซม ยาว 2 ม = 1,210 บาท ขนาดสูง 50 ซม ยาว 3 ม = 1,760 บาท รายละเอียด สินค้า - ผลิตจากไม้ไผ่ผ่าแช่น้ํายากันมอดและแมลงทุกชนิด - ขนาดไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม - ทําเป็นแผงยึดติดกันเจาะไม้ร้อยด้วยเชือกใยยักษ์ 6 มิล สีขาว - เรียงเปนแผงยึดติดกันเป็นเส้น สามารถนําไปวางแต่งสวนได้เลย สีของไม้ไผ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตากไม้ - ไม้ถ้ายังใหม่สดอยู่สีของไม้ไผ่จะสีเขียว - ถ้าตากแดดไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ ผิวไม้จะแห้งและออกสีเหลืองน้ําตาล การใช้งาน - สามารถนําแผงรั้วไปเรียงต่อกันตามต้องการ วางบนพื้นปูน หรือยึดหลักกับพื้นดินได้ทันที อายุการใช้งาน - ไม้ไผ่แช่น้ํายา อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ระยะเวลาจัดส่ง 2-5 วันหลังสั่งสินค้า ถ่ายวิดีโอก่อนแกะสินค้า เพื่อป้องกันการเสียหาย ถ้าหากสินค้าเกิดความเสียหาย สามารถทักแชทมาเคลมได้นะคะ


พันธุ์ ไผ่ ซาง
หม่น: ซักเครื่องได้ในน้ําเย็นห้ามใช้สารฟอกขาวปั่นแห้งด้วยความเร็วต่ํา ต้นชะมวง สูง 70
ซม: ซ้อนทับด้วยมืออย่างเต็มที่กับ 8 Plaits ไผ่บงหวานเบอร์
9: เทคนิคการถักแบบไร้รอยต่อเพื่อความสบายและความทนทาน ไม้ ไผ่ ซาง
หม่น: ซ้อนทับด้วยมืออย่างเต็มที่กับ 8 Plaits ไผ่ ซาง หม่น
แท้: ซ้อนทับด้วยมืออย่างเต็มที่กับ 8 Plaits ไผ่ซางหม่น ลักษณะเด่น เป็นไผ่ที่มีขนาดเนื้อไม้หนา 1.5-3 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 นิ้ว ลําเรียวยาวตรงมีสีเทาออกขาวไม่มีขน เนื้อไม้มีความหนาสามารถนํามาใช้ทําสิ่งของเอนกประสงค์ได้หลากหลาย มีความสูง 20-30 เมตร หนอมีสีน้ําตาลเทา หน่อนํามารับประทานได้ ขนาดของหน่อ 2-5 กิโลกรัม ลําไม้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มาก ไผ่ซางหม่น ลักษณะเด่น เป็นไผ่ที่มีขนาดเนื้อไม้หนา 1.5-3 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 นิ้ว ลําเรียวยาวตรงมีสีเทาออกขาวไม่มีขน เนื้อไม้มีความหนาสามารถนํามาใช้ทําสิ่งของเอนกประสงค์ได้หลากหลาย มีความสูง 20-30 เมตร หนอมีสีน้ําตาลเทา หน่อนํามารับประทานได้ ขนาดของหน่อ 2-5 กิโลกรัม ลําไม้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มาก


ต้นไผ่หวาน 3 ฤดู ไผ่ขอบทองแท้ ไผ่หวาน 3 ฤดู ไผ่หน่อหวาน ไผ่ หนาม

ขาย ไผ่เลี้ยงหวาน ต้นแข็งแรงพร้อมปลูก รับประกัน

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 150.00 บาท
คะแนน :
ขาย ไผ่เลี้ยงหวาน ต้นแข็งแรงพร้อมปลูก รับประกัน

ไผ่เลี้ยง พืชเศรษฐกิจ ตระกูลเดียวกับหญ้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยว่า ไผ่เลี้ยงสามารถให้หน่อในช่วงฤดูแล้งได้ เป็นช่วงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติหากินได้ยาก นอกจากนั้นยังมีหน่อไผ่หวานที่มีลักษณะเดียวกันกับไผ่เลี้ยง ทําให้หน่อไผ่เลี้ยงมีผู้ต้องการบริโภคจํานวนมาก จึงมีราคาสูง นอกจากจะขายหน่อได้ราคาดีแล้ว ลําไผ่ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ อื่นๆขายได้ราคาดีอีกด้วย ถึงแม้ว่าหน่อไม้ตามธรรมชาติจะมีจํานวนมากก็ตาม แต่ด้วยข้อจํากัดตรงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติสามารถเก็บหน่อได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ทําให้ทางภาคเหนือ มีเกษตรกรปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่หวานกันจํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สรวย, อําเภอแม่จัน และอําเภอแม่ลาว และเริ่มขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการทางด้านการบริโภคหน่อไม้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น การปลูกไผ่เลี้ยงจึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากขึ้น การปลูกและดูแลไผ่เลี้ยงหวาน - เริ่มต้นจากการเตรียมต้นกล้าที่เหมาะสมแก่การปลูก ลักษณะของต้นกล้าจะเพาะอยู่ในถุงดําสูงประมาณ 50 เซนติเมตร - เตรียมพื้นที่โดยการไถพรวน ยกร่อง กําจัดเศษหญ้าและวัชพืชต่างๆ และขึ้นแปลงกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ไม่จํากัดความยาว - ขุดหลุมลึก 25 เซนติเมตร 1 แปลงสามารถปลูกได้ 1 แถว ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ใส่ยาป้องกันปลวกรองก้นหลุม - นําต้นกล้าลงปลูกในหลุม กลบดินโดยใส่หน้าดินที่ขุดออกลงในหลุมก่อน จากนั้นใส่ดินก้นหลุมไว้กลบหลุมเป็นลําดับสุดท้าย - ระบายน้ําเข้าแปลง แช่ไว้ 1 คืนให้ดินชุ่มน้ํา จากนั้นระบายน้ําออก พร้อมกําจัดวัชพืชออก ดูแลจนกระทั่งครบ 15 วัน สังเกตถ้าพบว่าแปลงแห้งต้องระบายน้ําเข้า แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องระบายน้ําเข้าแปลงตลอด - ใช้แกลบดําหรือแกลบดิบก็ได้ ถมโคนต้นไผ่ ต้นละประมาณครึ่งกระสอบ เพื่อเป็นการรักษาความชื้น ช่วยให้หน่อโตเร็ว ลําต้นแข็งแรง ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ต้นละ 1 กํามือ หว่านรอบๆต้น ช่วงนี้ดินจะมีความชื้นสูงปุ๋ยจะละลายได้ดีและต้นไผ่เลี้ยงสามารถดูดซึมเอาปุ๋ยไปใช้ได้ง่าย - ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ต้นละ 1 กํามือ ทุกๆ 15 วัน จนกระทั่งเก็บผลผลิต สังเกตถ้าพบว่าแปลงแห้งต้องระบายน้ําเข้าให้ชุ่ม - จากนั้นอีกประมาณ 1 เดือน ต้นไผ่เลี้ยงจะเริ่มแตกหน่อ แตกกิ่งออกมา - ดูแลใส่ปุ๋ยทุกๆ 15 วัน (46-0-0) จนกระทั่งครบ 8 เดือน ช่วงนี้สามารถเก็บหน่อไม้ได้ ถ้าไผ่เลี้ยงกอไหนที่มีต้น 4 ลําขึ้นไปก็สามารถเก็บหน่อไผ่ได้ แต่ถ้ากอไหนที่มีต้นน้อยเกินกว่า 4 ลํา ให้ อย่าเพิ่งตัดหน่อ ให้เลี้ยงไว้เพื่อรักษากอไผ่ - หมั่นตัดแต่งกิ่งไผ่เลี้ยงทุกๆ 1 เดือน กิ่งที่ต้องตัดทิ้งคือกิ่งแขนง เพื่อป้องกันไม่ให้กอไผ่รกจนเกินไป ให้ง่ายแก่การเก็บหน่อไผ่ในอนาคต - ดูแลจนกระทั่งครบ 8 เดือนของอีกปี ช่วงหน่อไผ่ลําใหม่จะแทงออกมาเรื่อยๆ ให้ตัดลําของ 8 ปีแรกทิ้งแล้ว การตัดจะตัดให้ชิดพื้นดิน และให้เหลือไว้ไม่เกิน 12 ลําต่อ 1 กอ ดูแลให้น้ํา ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ทุกๆ 15 วัน หว่านบางๆให้ทั่วกอ - เก็บผลผลิตได้เรื่อยๆ หน่อไผ่จะแทงออกมาเรื่อยๆ การเก็บหน่อไผ่จะช่วยให้ตอหน่อไผ่เดิมแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาอีก จาก 1 เป็น 2 และจาก 2 เป็น 4 จนกระทั่งกลายเป็นหน่อกิ่งให้ตัดทิ้งแล้วให้หน่อลําใหม่ขึ้นมาแทน การเก็บหน่อไผ่จะเก็บในช่วงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติไม่แทงออกจากดิน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ได้ผลผลิตดี สําหรับในช่วงที่ผลผลิตตามธรรมชาติออกมามากๆ ช่วงนี้เกษตรกรจะเลี้ยงลําไผ่ไว้เพื่อให้ได้กอสวย

เหง้าไผ่โจด สําหรับนําไปชําเอง พันธุ์ไผ่น่าปลูก

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 50.00 บาท
คะแนน :
เหง้าไผ่โจด สําหรับนําไปชําเอง พันธุ์ไผ่น่าปลูก

ไผ่โจด เป็นไผ่หายากที่น่าปลูกอนุรักษ์ หน่อและแขนงทานได้ อร่อยกลมกล่อม ปลูกง่าย ปลูกในกระถาง หรือทําแนวรั้วได้อย่างสวยงาม ลําต้นใช้ทําประโยชน์ได้หลากหลาย เช่นไม้ระเเนง คันเบ็ดตกปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนํามาปลูกเป็นไผ่ประดับบ้านเสริมฮวงจุ้ยได้อีกด้วย เมนูแนะนําสําหรับหน่อไผ่โจด แกงหน่อโจด ต้มจิ้มน้ําพริก หมกหน่อไม้ ซุบหน่อโจดงาคั่ว ทําไส้ขนมบัวลอย ทําไส้ขนมทับทิมกรอบ เหง้าละ 50 บาท

พันธุ์ต้นไผ่ซางหมนไผ่ซางหมนพร้อมปลูกชุดละ2ต้น

ส่งจาก : Lazada Thailand จัดส่งฟรี
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 129.00 บาท
คะแนน :
พันธุ์ต้นไผ่ซางหมนไผ่ซางหมนพร้อมปลูกชุดละ2ต้น

พันธุ์ต้นไผ่ซางหมนไผ่ซางหมนพร้อมปลูกชุดละ 2 ต้น

ต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์น่าน ตอนกิ่งชําลงถุง รากแน่น โตไว ต้นแข็งแรง พร้อมปลูก

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 228.00 บาท
คะแนน :
ต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์น่าน ตอนกิ่งชําลงถุง รากแน่น โตไว ต้นแข็งแรง พร้อมปลูก

#ไผ่ยักษ์น่าน” ใหญ่สุดในโลก หนึ่งเดียวในไทย สร้างรายได้ให้เกษตรกร ลําต้นนํามาทําฟอนิเจอร์ต่างๆสร้างรายได้มากมาย ขอบคุณภาพจากคุณธุป #ไผ่ยักษ์น่าน (Dendrocalamus Giganteus ) เป็นไผ่ที่มีแหล่งกําเนิดที่ ดอยติ้ว อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขนาดของลําต้น เมื่อโตเต็มวัย สามารถโตได้ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-16 นิ้ว ใช้เวลาปลูก 3 ปี จึงจะเหมาะสมกับการตัดใช้งานได้

ช้อปสบายๆ ในราคาสุดคุ้ม ชวนคุณมาช้อปออนไลน์กับสินค้าคุณภาพดี จากหลากหลายแบรนด์ดัง มีคูปอง จัดส่งฟรี ส่งด่วน การชำระเงินที่ปลอดภัย อัพเดท รายละเอียดแบรนด์ โปรโมชั่น ส่วนลด คูปองส่วนลด สำหรับการสั่งครั้งแรก โปรฯแบรนด์ดังทุกหมวดหมู่ลดเยอะมาก
คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า เราอยากนำเสนอ ปลูกต้นไผ่  สินค้ากับร้านที่เราแนะนำ  ราคาพิเศษส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้าน สั่ง ปลูกต้นไผ่  ไป ราคาถูกกว่าซื้อห้าง สินค้าใส่ซองกันกระแทกมาตอนจัดส่งให้ด้วย ส่งเร็วทันใจ คุณภาพเยี่ยมพอดีเห็น ราคาน่าจะลดลง ซื้อเลย สินค้าไม่เสียหาย มีคุณภาพ ส่งทางไปรษณีย์หรือไม่ก็ทางหน่วยจัดส่ง คุณภาพเกินราคา ได้ลองแล้วนับว่าดีเลยทีเดียว ไม่มีปัญหา

     
คุณรู้หรือไม่ ? นอกจากปลูกต้นไผ่ มีเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ สี ขนาด ราคา วัสดุที่ใช้และน้ำหนักซึ่งปั จจัยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะ ซึ่งมีทั้ง ปลูกต้นไผ่ และการใช้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา ปลูกต้นไผ่ วันนี้ทางเราได้จัด แนะนำ ปลูกต้นไผ่ยี่ห้อดีต่อใจมาให้คุณแล้ว!