สวัสดี คุณลูกค้า

10 อันดับ ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง ต้องได้ ต้องโดน บอกเลย! อัพเดทล่าสุดปี 2567

ยาฆ่าหญ้าใบกว้างโฟมีซาเฟน(โฟมีซ่า)สูตรพิเศษ

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 400.00 บาท
คะแนน :
ยาฆ่าหญ้าใบกว้างโฟมีซาเฟน(โฟมีซ่า)สูตรพิเศษ

ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 60-80 ลิตร ขนาด 500 มิลลิลิตร ราคา 350


ยาฆ่าหญ้าตายไว
วิธีใช้ : ใช้อัตรา 6-9 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 1.5 กรัม ผสมน้ํา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ข้าวไร่ ฉีดหลังปลูก 20 วัน นาน้ําตม หลังหว่านข้าวแล้ว 10 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ําออก แล้วทดน้ําเข้านาหลังหว่าน 2-3 วัน สารกําจัด หญ้าใบกว้าง 1 กล่อง 12 ซอง กําจัดหญ้าในนาไร่ นาหว่านน้ําตม หญ้าใบกว้าง ผักปอดนา บรรจุ 1 กล่อง 12 ซอง)
ชื่อสามัญ: คลอริมูรอน-เอทิล(Chlorimuron-ethyl
เมตซัลฟูรอน-เมทิล(Metsulfuron-methyl)กลุ่มสารเคมี: Sulfonylurea กลุ่ม B
สารกําจัดวัชพืชสาระสําคัญ: ethyl 2-4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate methyl 2-4-methoxy-6-methyl-1,3, 5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate 1010
WPประโยชน์: ใช้หลังวัชพืชงอก post emergence ในข้าว เพื่อกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ผักเบี้ยหิน ผักเป็ดไทย ผักปราบไร่ สาบเสือม่วง ผักคราดหัวแหวน และกระดุมใบใหญ่ และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก
กกดอกขาววิธีใช้ : ใช้อัตรา 6-9 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 1.5 กรัม ผสมน้ํา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ข้าวไร่ ฉีดหลังปลูก 20 วัน นาน้ําตม หลังหว่านข้าวแล้ว 10 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ําออก แล้วทดน้ําเข้านาหลังหว่าน 2-3 วัน#อัลมิกซ์ คลอริมูรอน-เอทิล เมตซัลฟูรอน-เมทิล กําจัดหญ้าในนาไร่ นาหว่านน้ําตม หญ้าใบกว้าง ใบกว้าง ผักปอดนา วัชพืช หญ้า

ดีทูมีน 2-4 ดี ยาฆ่าหญ้า ประเภทใบกว้าง เครือ หญ้ายาง (1ลิตร)

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 250.00 บาท
คะแนน :
ดีทูมีน 2-4 ดี ยาฆ่าหญ้า ประเภทใบกว้าง เครือ หญ้ายาง (1ลิตร)

ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง เครือ เถา หญ้ายาง กลิ่นไม่ฉุน


ยาฆ่า หญ้า ใน
นาข้าว: ทําด้วยกระดาษรีไซเคิลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้: ถั่วเหลืองฟรี ไร้ไขมันทรานส์ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ที่รู้จักไม่มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงพิมพ์บนกระดาษไอซิ่งที่สดใสได้
ยาคุมฆ่าหญ้าในนาข้าว: ด้วยส่วนผสมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยและเมล็ดอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ยาฆ่าหญ้ากรัมมอกโซน: ขี้ผึ้ง,Phthalates,ตะกั่วและแคดเมียมฟรีไม่มีสารก่อภูมิแพ้
ยากําจัดหญ้าในนาข้าว: ทําจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติ : - กําจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งใบกว้างและใบแคบ -ย่อยสลายวัชพืชให้เป็นอาหารของพืชในดิน -ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน -กําจัดมดและเพลี้ยในบริเวณที่ฉีดพ่น -ปรับสภาพดินให้เป็นกลางและร่วนทรุย -เพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตในดินโดยเฉพาะไส้เดือน
วิธีใช้ : หญ้าทั่วไป ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ํา 15-20 ลิตร หญ้าตายยาก ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ํา 5-10 ลิตร ***แนะนําให้ฉีดพ่นให้ทั่วๆ ชุ่มๆ (ไม่แนะนําให้เท รด ราด) และฉีดพ่นตอนช่วงแดดจัด***


ยา ฉีด หญ้า ใบ กว้าง เตรื่องพ่นยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหญ้าเกลี้ยงนา

ยาฆ่าหญ้าใบแคบไซแอมซาพรอป

ส่งจาก : Shopee วันที่และค่าจัดส่งจะแสดงที่จุดชำระเงิน
รีวิว : 0
stock : 0
ราคา : 670.00 บาท
คะแนน :
ยาฆ่าหญ้าใบแคบไซแอมซาพรอป

ใช้อัตรา 60-80 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนที่ 1 ไร่ ขนาด 1000 มิลลิลิตรประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ในนาหว่านน้ําตม เพื่อกําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภททใบกว้าง เช่น ผักปอดนา หญ้ากก หนวดปลาดุก และอีกมากมาย 1 ชุด สามารถใช้ได้ 4- 5 ไร่
อัตราการใช้ : 20-25 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 5-6 กรัม ผสมน้ํา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 10 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ําออก และทดน้ําเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน #ยาในนาข้าว #ยาฉีดในนาข้าว #ยาฆ่าหญ้าทนฝน #ยาฆ่าหญ้าคันนา #ยาฆ่าหญ้าปล้อง #ยาฆ่าหญ้าพริก #ยาฆ่าหญ้าลิเก #ยาฆ่าหญ้าแดง #ยาฆ่าหญ้าขน #ยาฆ่าหญ้าตายไว #ยาฆ่าหญ้ากก #ยาฆ่าหญ้ากํา #ยาฆ้าหญ้าใบแคบ #ฆ่าหญ้าแห้วหมู #หญ้าใบกว้าง #ฉีดยาในนาข้าว


ยาแลน เนทแท้ ยาดูดซึมหญ้า ยาฆ่าหญ้ากก
วิธีใช้ : ใช้อัตรา 6-9 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 1.5 กรัม ผสมน้ํา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ข้าวไร่ ฉีดหลังปลูก 20 วัน นาน้ําตม หลังหว่านข้าวแล้ว 10 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ําออก แล้วทดน้ําเข้านาหลังหว่าน 2-3 วัน พร้อมส่ง สารกําจัด หญ้าใบกว้าง 1 กล่อง 12 ซอง กําจัดหญ้าในนาไร่ นาหว่านน้ําตม หญ้าใบกว้าง ผักปอดนา ชาวนาการันตี
ชื่อสามัญ: คลอริมูรอน-เอทิล(Chlorimuron-ethyl
เมตซัลฟูรอน-เมทิล(Metsulfuron-methyl)กลุ่มสารเคมี: Sulfonylurea กลุ่ม B
สารกําจัดวัชพืชสาระสําคัญ: ethyl 2-4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate methyl 2-4-methoxy-6-methyl-1,3, 5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate 1010
WPประโยชน์: ใช้หลังวัชพืชงอก post emergence ในข้าว เพื่อกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ผักเบี้ยหิน ผักเป็ดไทย ผักปราบไร่ สาบเสือม่วง ผักคราดหัวแหวน และกระดุมใบใหญ่ และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกดอกขาว
วิธีใช้ : ใช้อัตรา 6-9 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 1.5 กรัม ผสมน้ํา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ข้าวไร่ ฉีดหลังปลูก 20 วัน นาน้ําตม หลังหว่านข้าวแล้ว 10 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ําออก แล้วทดน้ําเข้านาหลังหว่าน 2-3 วัน อัลมิกซ์ คลอริมูรอน-เอทิล เมตซัลฟูรอน-เมทิล กําจัดหญ้าในนาไร่ นาหว่านน้ําตม หญ้าใบกว้าง ใบกว้าง ผักปอดนา วัชพืช หญ้า

หากคุณกำลังมองหา คูปองส่วนลดมากมาย มีให้เลือกหลากหลาย ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปได้ที่ร้านค้าแนะนำของเรา
คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า เราอยากนำเสนอ ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง  สินค้าออนไลน์  จากร้านค้า Online ที่ถู๊กถูกและเยี่ยมที่สุดในไทย สั่ง ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง  ไป ราคาถุกกว่าร้านอื่นๆ สินค้าใส่ซองกันกระแทกมาตอนจัดส่งให้ด้วย ส่งเร็วทันใจ คุณภาพเยี่ยมพอดีเห็น ราคาน่าจะลดลง สินค้าดีๆ ราคาถุก จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพเยี่ยม ตอนนี้ลองใช้มาซักพักใช้ได้ดี ไม่มีความเสียหายไดๆจากการขนส่ง

     
คุณรู้หรือไม่? การเลือกซื้อยาฆ่าหญ้าใบกว้างแต่ละชนิดนั้นมีทั้ง ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง นอกจากจะพิจารณาเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ คุณภาพ ความทนทาน ชื่อเสียงของแต่ละรุ่นแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ในการจัดวางและพื้นที่ใช้สอยในยาฆ่าหญ้าใบกว้างอีกด้วย โดยวันนี้เราได้จัดอันดับ ยาฆ่าหญ้าใบกว้างแบบที่มีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพมาให้คุณได้เลือกกันแล้ว ดังนี้